امروز: چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
زمانت

زمانت

سیستم یادآور، اقساط، چک

یادآور کارها

یادآوری کارها

شما میتوانید کارهای روزمره و یا برنامه هایی که در هفته ها و ماه های اینده دارید را در این بخش ثبت کنید همچنین شما میتوانید شماره تلفن اشخاص که نیاز به دریافت یادآور شما را دارند ثبت کنید

سامانه در تاریخ و ساعت ثبت شده یاد آوری را از طریق اپلیکیشن و همچنین پیامک برای شما و یا اشخاصی که شما در یاد اور مشخص کرده اید پیامک ارسال مینماید ، پیامک های ارسالی هیچگونه هزینه ای برای مشترکین ندارد و از شارژ پیامک سامانه کسر میگردد .یکی از بهترین امکانات سامانه زَمانت ارسال پیامک برای تمامی یادآوری هایی که ثبت شده میباشد و توجه داشته باشید که پیامک برای همه خطوط ارسال میگردد حتی آن دسته از شماره هایی که در بلک لیست مخابرات هستند بعد از انجام کار شما میتوانید یاد اور را ویرایش کنید و برای تاریخ مجدد و کار جدید تنظیم کنید توجه داشته باشید که تمامی یادآور ها دارای گردش کار بوده و شما میتوانید با کلیک بر روی ویرایش تمامی کارهایی که برای یک یاد آور در تاریخ های مختلف انجام شده را ببینید

 • قرار های کاری
 • زمان وصول چک ها
 • پرداخت اقساط
 • برنامه های باشگاه
 • نوبت دکتر
 • زمان مصرف دارو
 • برنامه کلاسی و درسی دانش اموزان
 • بیمه خودرو
 • پیگیری قرارداد ها
 • پیگیری پرونده های مشتریان
 • واریزی و پرداختی ها

...

و خیلی کار های دیگر که نیاز به برنامه ریزی و زمانبندی داره رو میتونید براش یاد آور ثبت کنید که هیچوقت فراموش نکنید 

 

      

Top