امروز: پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
زمانت

زمانت

سیستم یادآور، اقساط، چک

یادآور اقساط

یادآوری اقساط

حتما تا بحال برای شما اتفاق افتاده در پرداخت اقساط تاخیر داشته اید و از طرف بانک با شما تماس گرفته شده مبنی برعدم پرداخت قسط و همچنین برای شما جریمه تاخیر نیز در نظر گرفته شده

در این بخش شما میتوانید اقساط خودتان و یا مشتری هایتان را ثبت کنید یک روز قبل از موعد قسط پیامکی برای شما و فرد پرداخت کننده قسط ارسال میگردد مبنی بر پرداخت قسط و همچنین در لیست یادور ها نیز برای شما نمایش داده میشود و در صورت تایید شما از لیست حذف میگردد .توجه داشته باشید پیامک های ارسالی هیچگونه هزینه ای برای مشترکین ندارد و از شارژ پیامک سامانه مشترک کسر میگردد .یکی از بهترین امکانات سامانه زَمانت ارسال پیامک برای تمامی یادآوری هایی که ثبت شده میباشد و توجه داشته باشید که پیامک برای همه خطوط ارسال میگردد حتی آن دسته از خطوطی که در بلک لیست مخابرات هستند

     

Top