امروز: پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
زمانت

زمانت

سیستم یادآور، اقساط، چک

یادآور چک

یادآوری چک

یاد اور تاریخ چک ها و موعد تکمیل موجودی حساب برای عدم برگشت چک

در این بخش شما میتوانید چک های خودتان و یا مشتری هایتان را ثبت کنید یک روز قبل از موعد چک پیامکی برای شما و صاحب چک ارسال میگردد مبنی بر تکمیل موجودی حساب مربوط به چک و همچنین در لیست یادآور ها نیز برای شما نمایش داده میشود و در صورت تایید شما از لیست حذف و یا ویرایش میگردد . پیامک های ارسالی هیچگونه هزینه ای برای مشترکین ندارد و از شارژ پیامک سامانه مشترک کسر میگردد .یکی از بهترین امکانات سامانه زَمانت ارسال پیامک برای تمامی یادآوری هایی که ثبت شده میباشد و توجه داشته باشید که پیامک برای همه خطوط ارسال میگردد حتی آن دسته از خطوطی که در بلک لیست مخابرات هستند

     

Top