امروز: یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
زمانت

زمانت

سیستم یادآور، اقساط، چک

صفحه اصلی - یادآور کارها

مواد استفاده این بخش در :

دفاتر وکالت :ثبت و پیگیری پرونده های موکلین

دفاتر نمایندگی بیمه : مستندات صدور و تسویه حساب بیمه گذار

پزشکان : نوبت دهی همچنین مصرف به موقع دارو

شرکت های خصوصی : قرار ملاقات و هماهنگی های کاری

آموزشگاه های و مدارس : برنامه ریزی های درسی وتحصیلی

مشاورین املاک : ثبت املاک و مدیریت مشتریان روزانه

اشخاص : برنامه ریزی های کاری 

شرکت های تبلیغاتی 

اماکن گردشگری و بومگردی

Top